top of page

Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT)
Remedial teaching is extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. Remedial teaching kan individueel of in kleine groepjes. De leerkracht die deze hulp geeft, heet een remedial teacher. Er zijn twee soorten remedial teachers: leerkrachten die binnen het reguliere onderwijs extra hulp geven en personen die een eigen praktijk hebben en het buiten school om doen. De RT-er probeert eerst een beeld te krijgen van het probleem aan de hand van een gesprek, observatie en/of een toets. Daarna wordt een handelingsplan opgesteld met de doelen voor de komende periode.
(Bron: Wij-leren.nl)

taakaanpak 1 zonder logos.jpg
Remedial Teaching: Over

Wat doe ik?

Ik richt me tijdens het begeleiden van kinderen binnen het reguliere onderwijs en in mijn eigen praktijk op het welbevinden van het kind. Met als doel het zelfvertrouwen van het kind vergroten. Ik ondersteun kinderen met cognitieve problemen zoals met rekenen en/of begrijpend lezen, NT2 met de focus op schooltaal. Ik zie tijdens mijn begeleiding het zelfvertrouwen van het kind groeien. Daarnaast ondersteun ik, tijdens mijn begeleiding, kinderen met faalangst, werkhouding problemen, kinderen met weinig zelfvertrouwen en prikkelgevoelige kinderen.

Mijn kracht ligt in het coachen van kinderen. Positief aanmoedigen. Het kind laten ervaren dat hij of zij eigenaar is van zijn of haar eigen leerproces. De stappen die hierbij nodig zijn, nemen we samen, aangepast aan het leerproces dat het kind doorloopt. Op deze wijze wordt de motivatie van het kind op een positieve wijze geprikkeld. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen.

Daarnaast werk ik zoveel mogelijk met concreet materiaal zodat uw kind ook begrijpt wat hij of zij leert. En maak ik daarna pas samen met het kind de vertaalslag naar het maken van opdrachten. Op papier, online of op het wisbordje. 

banner taakaanpak totaal.jpg
Remedial Teaching: Over mij
bottom of page