top of page
CRW_005.jpg

Mijn werkwijze stap voor stap

Stap 1: De intake en proefsessie

Het traject start altijd met een intake om kennis te maken met u en uw kind. Ik wil jullie hulpvraag zo helder mogelijk krijgen en daarom formuleren we samen het streefdoel. Daarna volgt een gratis proefsessie. Deze is voor uw kind om de begeleiding te ervaren en zijn of haar vragen die hij of zij eventueel nog heeft, mee te nemen in de begeleiding. 


Stap 2: Het plan

Na de intake en de proefsessie stel ik een plan op, waarin ik aangeef hoe lang uw kind en ik samen bezig zullen zijn om het gewenste streefdoel te behalen. In het plan zal ook de inhoud beschreven worden en de frequentie van de begeleiding.  Het plan wordt vervolgens digitaal naar u verstuurd, zodat u het kunt doorlezen en akkoord kan geven. Na uw akkoord kan het traject van start gaan.

Stap 3: De begeleiding

Ik vind het belangrijk dat uw kind zich veilig en op zijn gemak voelt bij-jufpeet. Er staat altijd wat te drinken en iets lekkers klaar. We starten met een kort bij-klets momentje. Tijdens de begeleiding werken we aan het streefdoel met bij uw kind passende, uitdagende lesstof en concrete materialen. De begeleiding sluit aan op de onderwijsbehoeften van uw kind. Om de onderwijsbehoefte nog beter op uw kind af te stemmen zoek ik graag, in overleg met u, de samenwerking op met de school van uw kind. 


Stap 4: De evaluatie 

Aan het einde van het traject vindt altijd een evaluatie met u en uw kind plaats. Wekelijks krijgt u via de mail een kort verslag van de begeleiding van uw kind.

Mijn aanpak: Over
plaatje gedrag.jpg

Bij-jufpeet is ook Gedragsspecialist


Naast mijn werk als Remedial teacher begeleid ik ook kinderen die (even) niet lekker in hun vel zitten. Ik ben gediplomeerd Gedragsspecialist, afgestudeerd op het Hoog sensitieve Kind. 

Ik heb ruime ervaring als juf en als Gedragsspecialist in het Basisonderwijs, in het begeleiden van hoog sensitieve kinderen, hoogbegaafde kinderen, prikkelgevoelige kinderen en faalangstige kinderen.  Ik begeleid je daarom graag Bij-jufpeet. Met de leerstof waar je tegenaan loopt in combinatie met je faalangst, hoog sensitiviteit en prikkel gevoeligheid. 

Mijn aanpak: Afbeelding
bottom of page